En nabo er en som eier, fester eller bruker en eiendom som har felles grenser med en annen eiendom. Begrepet nabo brukes også om boligen ved siden av i samme bygning eller boligområde selv om det ikke er eiendomsgrense i mellom.

Begrepet nabolag benyttes om områder med en viss ensartethet særlig innenfor by eller tettstedsområder.

Plan- og bygningslovgivningen Rediger

Naboer til en eiendom som det søkes om et tiltak på (for eksempel bygging av hus), skal varsles i forbindelse med søknaden, og har en frist på to uker til å inngi merknad til saken.

Naboloven Rediger

Hva en eier kan foreta seg på egen eiendom til skade eller ulempe for naboer reguleres av lov om rettshøve mellom grannar (grannelova), ofte også omtalt som naboloven.

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger