Grannelova

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) er den norske loven for naboforhold. Loven blir også ofte kalt «naboloven».[3]

Grannelova
Lov om rettshøve mellom grannar
Coat of arms of Norway.svg
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdept.
Vedtatt16. juni 1961 (lov nr. 15)[1]
I kraft1. januar 1962[2]
Nettsidelovdata.no

Som naboforhold regnes ikke bare forholdet mellom tilgrensende eiendommer; loven kan i prinsippet få anvendelse så langt virkningene av virksomhet på en fast eiendom strekker seg.[4]

Loven fastsetter en generell tålegrense i naboforhold som begrenser hva man kan gjøre på egen eiendom dersom det får virkninger for naboen.[5] Ved overskridelse av tålegrensen får naboen krav på erstatning[6] og retting av det ulovlige forholdet.[7]

Det følger av lovens § 6 at det skal gis nabovarsel om påtenkte tiltak som kan være til skade eller ulempe på naboeiendom.[8]

ReferanserRediger

  1. ^ Norsk lovtidend 1961 2. avdeling side 363
  2. ^ Norsk lovtidend 1961 1. avdeling side 1042
  3. ^ Falkanger, Thor (2016-01-01). Fast eiendoms rettsforhold (5 utg.). Oslo: Universitetsforlaget. s. 308. ISBN 978-82-15-02703-6. 
  4. ^ Ot.prp. nr. 24 (1960–61) Om lov om avgrensing av eigedomsretten i grannehøve side 22
  5. ^ Grannelova § 2
  6. ^ § 9
  7. ^ § 10
  8. ^ § 6

Eksterne lenkerRediger