NTNU Samfunnsforskning

(Omdirigert fra NTNU Samfunnsforskning AS)

NTNU Samfunnsforskning AS er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning,[trenger referanse] og med en tverrfaglig profil. Størstedelen av aktiviteten berører velferdspolitiske tema, barns oppvekst, psykisk helse og spørsmål relatert til organisasjons- og næringsutvikling. NTNU Samfunnsforskning arbeider i nært samvirke med fagmiljøer ved NTNU og holder hus like ved universitetets campus på Dragvoll i Trondheim, men har også avdelinger i Statens hus i Trondheim.

NTNU Samfunnsforsknings offisielle logo.

NTNU Samfunnsforskning er et aksjeselskap heleid av NTNU.

Instituttet har en tverrfaglig sammensatt stab av forskere, med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.

NTNU Samfunnsforskning AS er et oppdragsbasert forskningsinstitutt som arbeider innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og samfunnsrelaterte spørsmål.

Instituttet preges av stabilitet, både når det gjelder faglig innhold, aktivitetsnivå og økonomiske resultat. Det var en viss reduksjon i aktivitetsnivå i perioden 2009-2013 som følge av at Barnevernets utviklingssenter og administrasjon av prosjekter for NTNU-ansatte ble overført til NTNU.

I NTNU Samfunnsforsknings fem avdelinger har omsetningen vært stabil, og var i 2017 på omtrent samme nivå som i 2015 og 2016.

Instituttet rekrutterte Roger Lian som ny direktør i 2017. Han begynte i sin nye jobb 1. januar 2018. Styreleder er Kari Melby.

HistorieRediger

NTNU Samfunnforskning AS ble etablert av NTNU i 2004. Etableringen var et ledd i en omorganisering av den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone, og er en videreføring av den tidligere stiftelsen Allforsk. Allforsk ble etablert i 1987, men med en forhistorie til tidlig i 1980-åra.

Hensikten med omorganiseringen var å etablere en organisasjon godt tilpasset det å gjennomføre forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.

PodkastRediger

NTNU Samfunnsforskning lager fra oktober 2018 podkasten Forskerpodden[1]. Tittelen på hver episode blir formulert som et spørsmål. De fire første episodene het «Er det risikosport å ta imot enslige, mindreårige asylsøkere?», «Hvorfor må ikke 2-åringene spise opp maten sin?», «Kommer robotene til å ta over jobbene våre?» og «Nå drar USA til månen igjen. Skal Norge være med?».

Våren 2020 laget Forskerpodden egne spesialsendinger om korona og følgende av krisen, både internasjonal og internasjonalt.

Forskerne svarer, kommunikasjonsrådgiver og programleder Vegard Smevoll stiller spørsmålene.

Noen nøkkeltallRediger

  • Antall årsverk i 2017: 77,8
  • Medarbeidere desember 2017: 101, hvorav 62,5 prosent kvinner
  • Omstetning 2017: 77,3 millioner kroner

OrganiseringRediger

NTNU Samfunnsforskning AS er organisert i følgende avdelinger med hver sin avdelingsleder:

CIRiS, Center for Interdisciplinary Research In Space (Senter for tverrfaglig forskning i rommet), studerer organisasjons- og næringsproblemstillinger i forlengelsen av bemannet romfart. Planter i lukkete systemer og beredskapsforskning er sentrale tema.

Mangfold og inkludering studerer velferdspolitiske tema og ulike former for marginalisering. Innvandring, funksjonshemming, oppvekst og barnevern er sentrale tema.

Studio Apertura forsker på organisasjoner, med tema som: Utvikling og omstilling, teknologi og nye arbeidsformer, innovasjon og sikkerhet og beredskap.

NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, jobber med formidling av kunnskap om psykisk helsearbeid, med vekt på voksne og med kommunalt ansatte som primær målgruppe.

Senter for økonomisk forskning (SØF) er fra april 2020 en del av NTNU Samfunnsforskning. SØF tilbyr oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap innenfor de økonomiske fagområder.

Tidligere avdelinger:

Oppvekst og utvikling studerer barns psykososiale utvikling, med særlig vekt på psykisk helse, sosial tilpasning og kompetanse. NTNU tok fra 1. januar 2020 over studien Tidlig trygg og Trondheim (TtiT), og derfor er både avdelingens arbeid og ansatte overført til NTNU.

ReferanserRediger

  1. ^ «Forskerpodden». SoundCloud (engelsk). Besøkt 31. oktober 2018. 

Eksterne lenkerRediger