NOU 2013: 9, Politianalysen

NOU 2013: 9, Politianalysen, med undertittel «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer», er en norsk offentlig utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012, som en følge av 22. juli-rapporten, for å vurdere Politi- og lensmannsetatens «ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering, herunder om sentrale administrative ressurser kan omdisponeres for å gi mer politikraft ute i distriktene.»

Utredningen ble avgitt til justis- og beredskapsminister Grete Faremo 19. juni 2013.[1] Den konkluderte med at det er store utfordringer i det norske politiet, men at det ligger store muligheter for økt politikraft dersom politiet organiseres på en bedre måte.[2][3]

Utvalgets sammensetningRediger

Utvalget bestod av åtte medlemmer, inkludert leder:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger