NOU 2006:18, Lavutslippsutvalget

NOU 2006:18 «Et klimavennlig Norge» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mars 2005, også kjent som Lavutslippsutvalget. Utredningen ble avgitt til Miljøverndepartementet 4. oktober 2006. Utvalgets mandat var å utrede hvordan Norge kan oppnå betydelige reduksjoner i de nasjonale utslippene av klimagasser på lang sikt.

Utvalgets hovedkonklusjon var at en betydelig reduksjon i norske utslipp innen 2050 er nødvendig, gjennomførbart, og ikke prohibitivt dyrt. I et intervju med forskningsnettstedet forskning.no oppga utvalgets leder, Jørgen Randers, at prisen var 2 000 kroner pr. år, for hver innbygger i landet.[1] Norge kan uten vesentlige forsakelser bli et klimavennlig land innen midten av dette århundret. Videre ble det konkludert med at det vil være billigere for samfunnet jo tidligere man starter.

Utvalget ble ledet av Jørgen Randers.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Siw Ellen Jakobsen (8. juli 2016). «Forskningsaktivisten». forskning.no. Besøkt 9. februar 2022. «Etter å ha ledet regjeringens Lavutslippsutvalg som i 2006 leverte rapporten «Et klimavennlig Norge», så endret han oppfatning. Utvalget fant fram til de 15 enkle grepene som skulle til for å redusere klimautslippene i Norge. Prisen var 2000 kroner per nordmann i året.» 

Eksterne lenkerRediger