NMS Gjenbruk

NMS Gjenbruk er en butikkjede som eies av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Den første butikken åpnet på Sola i Rogaland i november 1998, etter forbilde fra Sudan Genbrug i Danmark. Et Gjenbruksstyre har ansvar for driften på vegne av NMS sitt Landsstyre. Kjeden består i dag av 50 operative butikker spredt rundt i Norge + et lysstøperi i Sør-Trøndelag. En daglig leder og to gjenbrukskonsulenter utgjør administrasjonen, og har oppfølging og ansvaret for hver sin del av landet, koordinerer arbeidet og bistår de frivillige medarbeiderne i ulike spørsmål og utfordringer.

En NMS Gjenbruks-butikk har et lokalt styre, eventuelt pris- og/eller utstillingsnemnd. Butikkenes åpningstid er tilpasset lokale forhold og hvilke ressurser en rår over. Varene gis vederlagsfritt av private og andre, og kan være brukte møbler, sportsutstyr, leker, verktøy, vesker, serviser, diverse hus artikler, glass/krystall, bilder, malerier, speil, bøker, plater...etc. Bare noen få av butikkene omsetter klær, og en vil sjelden finne hvite- eller brunevarer.

Siden ingen er lønnet er det for det meste pensjonister som arbeider i disse butikkene. Det vil være mennesker som er opptatt av miljøet, god forvaltning av ressurser, og av misjon. Et viktig trekk er at en oftest finner en kaffekrok, hvor kunder og besøkende kan sitte ned og få en kopp te eller kaffe, og slå av en prat i all vennskapelighet. Slik blir butikken et sosialt sted og treffpunkt i lokalmiljøet.

I året 2013 hadde NMS gjenbruks en omsetning på ca. 29,3 millioner kroner. Etter driftsutgifter ble resultatet på ca. 16,7 millioner kroner – en flott økning fra året før. Overskuddet går til NMS sitt arbeid i Norge og ulike misjonsprosjekt rundt om i verden.