NLP-modellen

NLP-modellen er element av nevrolingvistisk programmering som beskriver fenomener om nevrologi, lingvistikk og programmering. Slike modeller er for eksempel submodaliteter, strategier og ankring for å nevne noen.[1] Det finnes mange modeller totalt sett.

Man skiller mellom analytisk og ordinær bruk av begrepet 'NLP-modell', den analytiske NLP-modellen er til for å lage nye modeller slik John Grinder bruker den. Den ordinære 'NLP-modellen' bruker modellene til å modellere ekstraordinære egenskaper andre mennesker og en selv har, for å bruke disse egenskapene i situasjoner hvor man ikke er så enestående.

Vanlig bruk av NLP-modellerRediger

I modellering brukes en eller flere av de opprinnelige modellene, ut av disse modellene har teknikker blitt laget.[2] NLP-modellering er prosessen ved å tilegne seg et de spesielle egenskapene til et ideal i form av egen eller andres utmerkede adferd, kompetanse, verdier, overbevisninger eller identitet. I prosessen ved modellering handler det om å være oppmerksom, praktikeren bruker begreper som brukes for å beskrive det som skjer inn i oss når vi tenker, føler og handler. Han/hun lærer å evaluere eget og andres nevrologiske (verbalt og ikke verbalt) språk og kan via det subjektive språk (for selv eller andre) kode eller oversette ny handling, overbevisning, adferd, etc. med bedre forutsetninger enn før. Modellering av andres og ens eget indre geni kan brukes i andre sammenhenger enn de man allerede lykkes i. Det er i handling og subjektiv erfaring, en erkjenner at man er unik (eller ikke særlig unik) men at man allikevel også er lik de andre.

ReferanserRediger

  1. ^ NLP Submodalities Renewal Technologies Inc.
  2. ^ Modeling NLP University