Norwegian InterBank Offered Rate (NIBOR) er en referanserente i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente. NIBOR er derfor avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. Denne renten brukes ofte på interbanknivå som referanse for pengemarkedsrenter mellom bankene. Den utlånsrenten ulike banker krever av andre banker vil dermed korrelere i en viss grad med valutaswaprentene. NIBOR oppgis i en rekke satser, som retter seg etter lånets løpetid på alt fra syv dager til ett år. Den blir ofte regnet som markedets risikofrie rente, og er dermed aktuell i finansielle beregninger for å beregne verdipapirers avkastning utover å plassere midler i banken.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger