NHH Aid er et underutvalg i NHHS og den humanitære organisasjonen til studentene ved Norges Handelshøyskole.

HistorieRediger

På 1970-tallet startet studentene ved Norges Handelshøyskole arrangementet Internaften, et show, som foruten opptredener fra studentforeningens interessegrupper, inneholdt en auksjon til inntekt for utdanning i fattige land. Arrangementet ble senere utvidet med en innsamlingaksjon i forkant av showet, kalt NHH-aksjonen. Ansvaret for å arrangere denne aksjonen hver høst hadde førsteårsstudentene.

Etter hvert som det innsamlingsaksjonen ble større og større og det humanitære engasjementet på skolen vokste, meldte behovet seg for å opprette et fast underutvalg som skulle være studentforeningens pådriver for humanitært arbeid. I 2003 skjedde dette, og NHH Aid ble opprettet som et offisielt underutvalg. Frem til da hadde innsamlede midler fra år til år gått til forskjellige bistandsorganisasjoner, men nå ønsket studentene å engasjere seg i mer langsiktige prosjekter. I samarbeid med UNICEF Norge ble det inngått en avtale om bygging av en barneskole i Derconoque i Eritrea. Skolen ble fullfinansiert av NHH Aid og i september 2006 stod skolen ferdig.

Etter at skolen var ferdig oppført fortsatte NHH Aid å støtte lokalsamfunnet i Derconoque gjennom å bygge nye brønner og å gi lærerne bedre utdanning. I 2007 engasjerte NHH Aid seg i UNICEF Norges prosjekt "Schools For Africa" i Malawi. I de tre årene NHH Aid har samlet inn penger til dette formålet har innsamlingen vært i underkant av en million norske kroner, som går uavkortet til bistand.

NHH Aid i dagRediger

Organisasjonen har til en hver tid et styre på i underkant av 30 studenter som blir ansatt av et hovedstyre på seks personer. Disse blir valgt av studentene ved Norges Handelshøyskole i det årlige høstvalget. Styremedlemmene arbeider alle på dugnad og tar seg av helårsdriften av NHH Aid. Hver høst suppleres dette styret av et aksjonsstyre, bestående av førstekullister, som har ansvar for å arrangere aksjonsuken.

MedlemskapRediger

NHH Aid styres av et hovedstyre som velges hver høst. I tillegg ansettes det i begynnelsen av høstsemesteret et nytt aksjonsstyre. Dette styret består utelukkende av 1.kullister. I tillegg til de to styrene har NHH Aid en medlemsbase bestående av i overkant av to hundre studenter ved NHH. Medlemskap i organisasjonen er gratis og uforpliktende, og består i at medlemmene mottar informasjon om NHH Aid sitt arbeid. I tillegg har man mulighet for å delta på ulike arrangementer i regi av organisasjonen.

ProsjekterRediger

I 2008 ga organisasjonen ut en kalender for året 2009, der kvinnelige studenter fra studentforeningens underutvalg var avbildet. Da dette prosjektet ble en suksess valgte man i 2009 å gi ut en julecd. Flere av skolens kjellergrupper, blant andre Direksjonsmusikken og Sangria bidrar med julesanger. I tillegg bidrar Næringslivsutvalget med en egenskrevet julesang.