NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling (engelsk: NATO Parliamentary Assembly, forkortet NATO PA) er en internasjonal organisasjon tilknyttet forsvarsalliansen NATO som består av parlamentsmedlemmer fra NATOs medlemsland. Den ble etablert i 1955 og har sitt hovedsete og sekretariat i Brussel. Generalforsamlingen i NATOs parlamentarikerforsamling møter til sesjoner hvert halvår. I tillegg består NATOs parlamentarikerforsamling av Den permanente komité, fem faste fagkomiteer og ad hoc-underkomiteer som møtes oftere.

Logo for NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling fungerer som bindeledd mellom NATO og parlamentene i medlemslandene, og bidrar til å utforme NATOs politikk og forankre denne i medlemsstatenes demokratiske prosesser.

Eksterne lenkerRediger