Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er et kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Senteret dokumenterer og formidler praksisnær kunnskap og forskning til ansatte innen psykisk helsearbeid i kommunene. Andre målgrupper er brukere, kompetansemiljø, media og det administrative og politiske leddet i kommunene.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
NAPHA.jpg
Etablert1. september 2008
Hovedkontor Norge Trondheim, Norge

Statens hus, Prinsens gate 1, 7013 Trondheim. Tlf. 73 59 00 60 / 91 89 76 50

E-post: kontakt@psykiskhelsearbeid.no
Antall ansatte20

NAPHAs medarbeidere har bred og tverrfaglig bakgrunn og kompetanse fra behandlingsapparat, offentlige etater, høyskoleundervisning, forskning, administrasjon, media- og kommunikasjon, ogpårørendeerfaring. Senteret er finansiert av Helsedirektoratet og får flere av sine oppgaver fra direktoratet.


HistorieRediger

I løpet av ti år med Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008) har det psykiske helsearbeidet i kommunene fått seks tusen flere årsverk. NAPHA ble opprettet for å styrke opptrappingsplanens visjoner om fortsatt kompetanseutvikling i kommunene.Psykisk helsearbeid utøves nå av om lag 11 000 årsverk i Norges 426 kommuner. NAPHA skal bidra til å styrke dette tilbudet.

Fire miljøer stod bak søknaden som trakk etableringen av NAPHA til Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, SINTEF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Regionalt kompetansesenter for brukerstyring og tjenesteutvikling (KBT).

Sentrale oppgaverRediger

Vi jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte lidelser og problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester der de bor.

Sprer kunnskapRediger

Vi samler, sprer og legger til rette for deling av kunnskap. Vi tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene, og virke normerende på utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser.  

Regionalt arbeid - lokalt nettverksarbeidRediger

NAPHA arbeider med innsamling, dokumentasjon og formidling av kunnskap på ulike måter. Kontakt med kommuner og nettverk er sentrale strategier i dette arbeidet. Det samme er vårt samarbeid med brukerorganisasjoner og andre fagmiljø. Det meste av vårt arbeid skjer i lokale sammenhenger.

Digital kommunikasjon

På Napha.no formidler vi nyheter, faglige bakgrunnsartikler, informasjon om NAPHA og aktuelle konferanser. Vi bruker tre hovedkilder: 1) Forskning, 2) psykisk helsearbeideres erfaringer med hva som virker, samt 3) brukere og pårørendes erfaringer med hva som virker.

I tillegg til det NAPHAs egne ansatte produserer til nettstedet, kan hvem som helst utenfor senteret opprette sin egen profil på nettsiden og dele sine erfaringer gjennom å skrive artikler selv. Når man publiserer en artikkel via sin profil, vil den havne hos redaksjonen til napha.no, som ser gjennom og redigerer artiklene før de publiseres. Sakene havner i napha.no´s kunnskapsbase, og vil den første tiden etter publisering også ligge på forsiden til nettstedet. Artiklene vil bli delt på NAPHAs Facebook-side, som pr mai 2017 har over 12 000 følgere.

På napha.no finner du artikler, videoer, rapporter, nyheter, kronikker, debattinnlegg, blogginnlegg, introduksjon og fordypning om tematikk som er viktig i psykisk helsearbeid.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

Offisiell hjemmeside