N4 (Irland)

N4 er en av hovedveiene i Irland. Den går mellom Dublin og Sligo, som ligger i den nordvestlige delen av landet. Ved Longford tar N5 av mot Westport, og etter Kinnegad tar N6 av mot Galway.

Strekningen fra utkanten av Dublin til Kilcock er oppgradert til motorvei, og går under navnet M4. Firefeltsveien ble i 2005 utvidet vest for Kinnegad.