Nøkkel (andre betydninger)

Wikimedia-pekerside

På norsk er nøkkel hovedsakelig assosiert med fysiske nøkler til låser, men ordet kan også henvise til:

  • Nøkkel (verktøy) – skiftenøkkel, pipenøkkel, etc.
  • Morsenøkkel – mekanisk apparat for å sende morsekode.
  • Nøkkelost – fast, gul ost krydret med spisskummen og nellik.
  • Nøkkel (musikk) – tegn i noteskrift som angir tonehøyden til notene.
  • Krypteringsnøkkel – streng av verdier som brukes for å chiffrere og dechiffrere data, eller skjema til å kode eller dekode tekst
  • Nøkkelperson – en person som er viktig for en organisasjon el.l.
  • Nøkkel (tabell) – i en tabell er en nøkkel en attributt eller en spalte som brukes i en indeks.
  • Nøkkel (database) – i datamodellering et identifiserende begrep (identifikator) eller en verdi for oppslag.
  • Bestemmelsesnøkkel – tabell av spørsmål med svar-alternativer, brukt til kategorisering, artsbestemmelse og feilsøking.
Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Nøkkel.