Nødmelding

Nødmelding er en melding som sendes på radio, fortrinnsvis på en nødfrekvens, etter at nødsignal er sendt og som på en rask måte skal beskrive nødsituasjonen og hva slags hjelp som trenges. Nødmeldinger kan også innrapporteres til politiettelefon.

Meldingen skal inneholde følgende punkter:

  • Navnet eller kallesignalet til stasjonen som sender nødmeldingen (og ev. navnet eller kallesignalet til stasjonen som er i nød)
  • I hvilken posisjon den nødlidne befinner seg
  • Hva slags nød det er snakk om
  • Hvor mange mennesker det er ombord og kort om skadeomfanget
  • Hva slags hjelp som behøves
  • (Hvis tid) Kort om hva man planlegger å gjøre