Náin sønn av Grór

Náin sønn av Grór var en dverg av Durins folk i Tolkiens Midgard. Hans far, Grór, var yngste sønn av kong Dáin I, og Grór styrte for sin eldre bror, Thrór, mens denne var borte. Náin var far til Dáin II Jernfot, som senere skulle bli konge over hele Durins folk, da hans slektning Thorin Eikenskjold døde. Náin ble drept i Slaget av Azanulbizar, det siste slaget i krigen mellom dverger og orker. Han ble drept av orken Azog, og hans egen sønn, Dáin, drepte Azog etterpå.

Autoritetsdata