Myklebust (Nordfjordeid)

gård i Nordfjordeid

Myklebust er en tidligere storgård sentralt beliggende på Nordfjordeid.

Myklebust (Nordfjordeid)

Myklebust (Nordfjordeid)
61°54′40″N 5°59′13″Ø
Gården Myklebust ligger sentralt i Nordfjordeid

HistorieRediger

Tidligere skrifter og arkeologiske funn viser at Myklebust var en storgard på Vestlandet. Det meste av eidet mellom Eidsfjorden østover mot Hornindalsvatnet tilhørte Myklebust. Gården har flere store gravhaugar fra bronsealderen og jernalderen. Et større funn fra 1847 viste Myklebust har vært i eie av mektige personer. I mellomalderen var gåden en del av Nordfjordgodset som blant annet lå under baron Audun Hugleikson fra Jølster.

Hugleikson ble henrettet i 1302 og land og eiendel ble overdratt av kongen. Rømerslekten ved Otte Svaleson Rømer fikk Nordfjordgodset av kongen i 1361. Gården på Nordfjordeid fulgte ætten til Rømerfamilien døde ut. Kannik Sigurd Pederson av Nidaros er oppført som eier i 1548, mens det fra 1626 er oppført at adelsslekten Bille eide Myklebust.

I nær 200 år, fra 1660 til midt på 1800-tallet lå gården under presten Jens Bugge og hans ætt fra Urnes. I andre halvdel av 1800-tallet ble gården delt og per 1863 bodde det hele åtte brukere i det staselige Myklebust-tunet. Thomas Friis var gift inn i Bugge-familien og kjøpte Jo-bruket som var skilt ut fra Myklebust. Han etablerte handel på gården, men bykslet bort gården i 1727 og flyttet til Rugsund og tok over gjestgiveriet og handelen der. Friis eide også handelsstedet i Utvik.

En del av Myklebust-gården ble skilt ut ppå 1880-tallet til den politiske kampen med bruk av «Myrmenn», der mindre verdifull jord ble solgt ut for at flere skulle kunne kalle seg jordeiere og på den måten få stemme under valg. I 1891 stod militærmannen John Myklebust som eier og bruker frem til 1940, men det skulle være som politiker han gjorde seg bemerket. Han var ordfører fra 1898 til 1916, varamann til stortinget 1910-1912 og 1916–1918 for Venstre og fungerte på nytt ordfører i 1922-1923.

John Myklebust etablerte Eid Middelskole i 1891, som han selv var styrer for frem til 1918. Han satte opp det kombinerte kommune- og skolehuset for Fjordane Fylkesskule i 1900, og var senere initiativtaker for etableringen av Eids Gymnas i 1922.

I nyere tid har de store jordbruksarealene til gården Myklebust gått med til utvidingen av Nordfjordeid sentrum, og i utmarka i Myklebuståsen er det etablert et av de største boligfeltene i kommunen.

Eksterne lenkerRediger