Myelin er et fettlag bestående av fosfolipider som omslutter mange aksoner i nervesystemet, som derigjennom oppnår hurtigere ledningshastighet. Årsaken til denne hastighetsøkningen er at det elektriske signalet som blir sendt langs aksonet «hopper» over de delene av nerven som er myeliniserte. Kroppen produserer myelin frem til puberteten.

Nyere forskning har imidlertid vist at myelin kan regenereres ved skade og nydannes også senere enn puberteten. Blant annet i det perifere nervesystemet vil myelin ha en vekstpromoterende effekt på skadet nervevev. I CNS er det oppdaget at det skjer nydanning av nerveceller og dermed er også sannsynligheten for nydanning av myelin til stede. Ved læring ser man et fenomen som kalles «Collateral sprouting», hvilket betyr at et akson deler seg i flere aksonender. Det er svært sannsynlig at disse også bli myelinisert av nærliggende oligodendrocytter.