Mussa

små sild

"Mussa" eller "musse" er småsild som ennå ikke er årsgammel, som oftest under 12 cm lang. Nedlegges som sardiner. Etter sildestammens voldsomme nedgang (1968–70), er fiske etter mussa delvis opphørt.[1]

Mussa på stampenRediger

Det har vært diskusjon i medier om opphavet til uttrykket "mussa på stampen".[2]. Det kommer trolig fra den norske komikerduoen Wesensteen, bestående av Harald Heide-Steen jr. og Rolv Wesenlund. Uttrykket ble til da de harselerte med uforståelige fiskerimeldinger på radio. De blandet sammen et par begreper slik at det ble morsomt. I lofotmeldingene kunne man melde om linefiske etter skrei: 200 kg på stampen. I en linestamp lå det ferdig agna line med 300 angler (kroker), og 200 kg på stampen betød at gjennomsnittsfangsten på line var 200 kg pr 300 angler. Lenger sør i landet – i fjordene og sundene på Vestlandet ble det fisket etter knapt årsgammel sild – mussa. Fangsten ble målt i skjepper, slik at i ei melding om dette kunne det hete: Femti skjepper mussa i gjennomsnitt. En skjeppe er 1/8 tønne, eller 17,5 liter. Linefiske etter mussa var nok ikke vanlig, men alle[hvem?] synes at “mussa på stampen” er morsomt.[3]

Ved nøyere gjennomgang av sketsjen, sies det faktisk ingenting om mussa på stampen. Følgende leses opp av Harald Heide Steen jr. etter 1 minutt og 49 sekunder ut i sketsjen «vær og varsel»:

"Ingen kuling eller stormvarsel på strekningen Glomfjord Gleiden. Fire hektoliter mussa, frisk bris i nedbør. Grønnsaksbanken, fjåsbermen, ekkofisk: 2. Tre hektoliters på stampen. Seks hektoliter mussa i hodet. Kuling, brosme og tre ganger fem."


Wesenlund brukte imidlertid uttrykket "Mussa på stampen" i rollen som Fleksnes, i en sketsj der Fleksnes viser hvordan han flekser muskler for å sjekke damer, helst tre venninner av gangen [4]: "Det tar meg 2-3 minutter, Fire hektoliter mussa på stampen!" Replikken er bråkomisk av mange grunner. Uttrykket "mussa på stampen" er absurd i seg selv. Samtidig skaper Wesenlund en assosiativ kobling mellom dette absurde fiskerimeldings-uttrykket og det metaforiske uttrykket å 'få damer på kroken' eller å 'dra damer'. Samtidig identifiseres damer assosiativt som "mussa" - eller "mus". Uttrykket "mussa på stampen", som i utgangspunktet er komisk i seg selv som en absurd kobling av uttrykk fra fiskerimeldinger, blir plutselig en presis metafor for å få seg et ligg. Samtidig åpner tallbruken (fire hektoliter mussa) for videre (komiske) assosiasjoner mot gruppesex (Fleksnes + tre venniner). En genistrek av en sketsj!

ReferanserRediger

  1. ^ Bokklubbens 3 binds leksikon, 1982
  2. ^ [1]
  3. ^ Nordlys
  4. ^ [2]