Muspelheim

sørsiden av verden i norrøn mytologi

Muspellheim eller Muspellsheim (på norrønt Múspellsheimr) er i henhold til norrøn mytologi sørsiden av verden, sør for Ginnungagap, før alt liv fikk sin begynnelse. Muspelheim var den første verden som fantes, og her var kun lys, ild og glødende hete. Denne verden voktes av ildjotunen Surt. Her bor også Ildtussene og Muspelfolket.

Jotnen Surt (Surtr) som vokter Muspellsheimen med ildsverd framstilt i en britisk bokillustrasjon 1909.

Muspellheim nevnes i Gylvaginning, første del av Snorre Sturlasons Den yngre Edda. Muspell (som person) nevnes også et sted i Gylvaginning som «den som eier skipet Naglfar».