Musikkhistorie er en gren av musikkvitenskapen og historiefaget som studerer musikkens historiske utvikling. Musikken har en lang og kompleks historie, og finnes i alle kulturer gjennom tidene. En kulturs musikk er påvirket av alle andre aspekter av kulturen, for eksempel samfunnets sosiale og økonomiske organisering, den teknologiske utvikling, samt andre kunstarter. Musikken – og dermed musikkens historiske utvikling – varierer derfor mellom regioner og epoker.

Eksterne lenker

rediger