Sosial er et ord avledet av latin socius, «forbundsfelle», som betegner alt som angår samfunnet. Ordet har en svært vidtfavnende bruk, spesielt i sammensetninger med andre ord.

Ord der sosial inngår rediger