Musikk i Nordland er Nordland fylkeskommunes enhet for musikk. De produserer over 700 konserter i året og spiller en sentral rolle for musikklivet i fylket. Siden oppstarten i 1992 har Musikk i Nordland (MiN) stått for musikkopplevelser av høy kvalitet, og sørget for at disse har nådd ut til alle kriker og kroker i Norland fylke. Bedriften, som er en del av Nordland fylkeskommunes kultur- og miljøavdeling, har i dag 18 ansatte hvorav 11 er rene musikerstillinger.

Logo MiN

Offentlige konserter Rediger

Musikk i Nordlands 11 fast ansatte musikere utgjør MiNensemblet, som er en av de fremste kammermusikkgruppene her til lands. Ikke bare holder MiNensemblet svært høyt kunstnerisk nivå, men sammensetningen av strykekvintett, blåsekvintett og klaver byr på en besetningsallsidighet få andre grupper kan matche. Et typisk konsertår for MiNensemblet kan dermed dekke hele spekteret fra barokk- og tidligmusikk til samtidsmusikk og jazz.

Samarbeid med andre organisasjoner Rediger

Musikk i Nordland samarbeider også med sine søsterorganisjoner Kultur i Troms, Scene Finnmark og Nordnorsk jazzsenter om det som kalles Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN). Musikerne i MiNensemblet har derfor også betegnelsen landsdelsmusikere. Sammen står de for mange spennende prosjekter og konserter, og er en viktig støttespiller for musikken i landsdelen. Utover dette samarbeider MiN med aktører i både Sverige og Finland i det som kalles Music On Top, hvor målet er musikkfaglig kompetanseutvikling på Nordkalotten.

Musikertjenester Rediger

En siste, men intet desto mindre viktig, funksjon er Musikk i Nordlands musikertjenester. Dette er en søknadsbasert ordning hvor Musikk i Nordlands musikere lånes ut til konserter, turnéer og andre liknende prosjekter i det frivillige musikkliv. Dette har ført til mange flotte og uventede musikalske møter, som i sin tur har spilt en viktig rolle i rekrutteringen av nye generasjoner musikere.

Eksterne lenker Rediger