Mot Maalet

Mot Maalet ble skrevet av den norske predikanten Ludvig Hope.

Boken er en andaktsbok, eller «huspostill» som ble nyttet til andakter i hjemmet. Han starter boken med å sitere fra Filipperbrevet 3, 14

I forordet står det: «Måtte lysten som fikk meg til å skrive være Gud. Da vet jeg at han ligger sannhet i papiret og pustet nåde på ordene til lys for dem som søker sannhet og til kraft for Jesu Kristi stridsmenn, som kjempet seg mot målet.»

LitteraturRediger

  • Ludvig Hope: Mot Maalet A/S Lunde & Co's forlag, Bjørgvin 1926