Mormon var ifølge De siste dagers hellige den profeten som sammenstilte de andre fortidige profetenes opptegnelser. Dette ble tatt med i Mormons bok. Mormon var far til Moroni, som fullførte Mormons bok.