Mormons bok

Mormons Bok (norsk utgave)

Mormons bok er ifølge De siste dagers hellige (mormonere) et annet testamente om Jesus Kristus. I mormonersamfunnets åttende trosartikkel heter det at «...Bibelen er Guds ord så langt den er riktig oversatt...» og at «...Mormons Bok er Guds ord».

Bokens innholdRediger

Boken inneholder opptegnelsene til profeter som i fortiden skal ha levd på det amerikanske kontinent, og har mange likheter med Bibelens budskap. Noen deler av boken er direkte sitat fra Kong James' bibel[trenger referanse]. Boken ble for første gang utgitt på engelsk i 1830.[1] Oversettelsen ble etter det de troende forteller, utført ved inspirasjon av Joseph Smith jr..

Bokens navn kommer fra en Mormon, general til en hær som ble utslettet i et slag omtrent 421 e.Kr., og var den nest siste forfatteren som begynte et sammendrag av hans folks opptegnelser på graverte gullplater. Sammendraget ble fullført av sønnen Moroni etter farens død. Etter han hadde fullendt det, skal han ha gjemt platene nedgravd i ei steinkiste på en ås som heter Cumorah, nord i delstaten New York i USA. Han kom deretter til Joseph Smith som engel tidlig på 1800-tallet og viste ham hvor steinkista var, slik at Smith kunne oversette opptegnelsen.

Det fortelles blant annet om Lehi, som profeterte for Jerusalems innbyggere før byen falt for Babylonia omtrent 600 f.Kr. Slik boka 1. Nephi beretter, dro han etter Guds befaling ut fra Jerusalem da de jødiske myndighetene forkastet advarselsbudskapet, og søkte etter livet hans. Familien fant veien til havet igjennom en årevis-lang reise som beduiner sydøst ved rødehavskysten til Nahom i Jemen, og så mot øst, ved søndre kant av Rub al Khali, og antagelig ned til Dhofar-området i nåtidens Oman, hvor sønnen Nephi ble befalt av Gud å bygge skip . Med det skipet reiste de til et sted i det vi kjenner som Amerika, men det vites ikke nøyaktig hvor.

Lehi og Nephi fortsatte som forkynnere for dem som slo seg ned i disse «koloniene», men folket ble splittet mellom disse foran-nevnte «rettferdige» og de resten «gjenstridige» som nedstammet fra de andre. Opptegnelsene ble vedlikeholdt og ført videre av Lehis og Nephis etterkommere iblant de rettferdige, som beholdt mye av sin etniske og religiøse identitet.

I 3. Nephi finnes beretningen om Jesu Kristi tilkomst til den vestlige verden etter hans oppstandelse fra de døde, og som skal etter sigende ha blitt bevart i fortellinger hos mayakulturen og andre sivilisasjoner.

Det berettes om at Nephitene fant flere gullplater fra en enda eldre sivilisasjon – jaredittene – som utslettet seg i borgerkrig, og et sammendrag av deres historie finnes i Ethers bok.

Da selve nephitenes samfunn falt sammen i «ondskap» etter to hundre års fred og lykke som resulterte fra Jesu besøk til dem, ble de utslettet av folkene omkring som «de urettferdige» for lenge siden hadde giftet seg inn i, flyktet den eneste overlevende general, Moroni, langt nord i årevis, og i tidens løp gjemte han opptegnelsen som skulle fremkomme i de siste dager, før og i forberedelse til Kristi annen tilkomst, slik at Mormons bok kunne være det annet testamente at Jesus er Kristus, for å videre bekrefte bibelens testament.

InndelingRediger

 • 1. Nephis bok — Lehis families utvandring fra Jerusalem, rundreise i Arabia, og seiling til Amerika.
 • 2. Nephis bok — Geistlig og historisk beretning om Nephitenes utvikling i Amerika
 • Jakobs bok — Nephis sønns geistlig ministerium til Nephitene
 • Enos bok — Om en nephitisk mann som fant syndenes tilgivelse ved stor tro og dagens lang bønn
 • Jaroms bok — En meget kort bok om lag 440-355 f. Kr.
 • Omnis bok — En annen meget kort bok etter den forrige, som beretter om flere små forfattere
 • Mormons ord — Noen korte observasjoner av sammendragsforfatteren
 • Mosiahs bok — En lang doktrinal-historisk bok av en nephitisk konge og sønnen hans, også inneholder historien om oppdagelsen av enda til en koloni av jøder som kom til det Amerikanske kontinent, men mistet sin etnisk identitet, og etter hvert sluttet seg til nephitene
 • Almas bok — En prests lang, doktrinal-historisk bok
 • Helamans bok — Videreførelse av doktrinet og den nephitiske historie av prestens sønn, opp til Kristi tid
 • 3. Nephis bok — Sagnet om hendelser på det amerikanske kontinent om Kristi livstid, korsfestelsen, og hans komme til folket i Amerika etter hans oppstandelse
 • 4. Nephis bok — Videreførelse av den nephitiske historie til begynnelsen av samfunnssammenbruddet
 • Mormons bok — Noen av sammendragforfatterens videre observasjoner
 • Ethers bok — Beretningen om det forrige jaredittiske samfunnet hvis opptegnelser ble oppdaget av Nephitene (berettet om i Mosiahs bok), hvis folk hadde utvandret omkring tiden da folkeslagene adskilles, når tungemål ble forvirret
 • Moronis bok — Bokas fullendelse av Mormons sønn Moroni, som beretter om nephitenes utslettelse. Moroni gir også doktrinal lære.

KritikkRediger

Det finnes forskere på feltet, med både kristen og jødisk bakgrunn, som ikke anser historiene om Mormon og hans sønn Moroni, samt de gamle folkeslagene nephittene og lamanittene, som reelle og faktiske, men oppdiktede. Selv om de troende benekter det, er mange selvimotsigelser og anakronismer i boken blitt påpekt.[2][3]

Få uavhengige forskere og vitenskapsfolk[hvilke?] mener det finnes beviser på at innholdet i Mormons Bok er sant eller reelt i henhold til arkeologi, metallurgi, biologi og genetikk. Helt spesifikt kan nevnes 1 Nephi 18:25, som nevner at Nephi fant i Amerika «både ku og okse og esel og hest og geit og villgeit», dyr som ikke fantes i Amerika før Columbus kom. Mormonernes egne arkeologer forsker stadig på området for å finne bekreftelser på bokens innhold, men har så langt ikke funnet noen uvilkårlig bevis som holder vitenskapelig. Mormons bok snakker om en stor krig, der millioner døde. Skjeletter fra mennesker som kan bekrefte dette er ikke funnet, og heller ikke noen av våpnene disse i så fall må ha brukt. Faunaen og teknologien som Mormons bok hevder fantes på det amerikanske kontinent, på tiden historiene finner sted, stemmer ikke helt med det man i dag vet om de før-columbusianske sivilisasjonene.

Moderne genetisk forskning synes ikke å støtte at en utvandring fra Midtøsten til Amerika fant sted, slik Mormons bok påstår. Dette blir imøtegått av mormonere som påpeker at DNA ikke er en pålitelig indikator over et så langt tidsrom.[4]

Norsk utgaveRediger

Boken ble oversatt til dansk i 1851, som det første språket utenom engelsk. Denne ble brukt i Norge frem til 1950, da den første norske oversettelsen utkom. En revidert norsk oversettelse utkom i 2002.

ReferanserRediger

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger