Monumenta Serica

Monumenta Serica er et vitenskapelig sinologisk fagtidsskrift grunnlagt i 1934 ved det katolske Fu Jen-universitetet i Beijing av pater Franz X. Biallas S.V.D. (1878–1936). Det måtte etter at Folkerepublikken Kina ble utropt i 1949 redigeres og utgis annensteds fra, og har nå sitt tilholdssted i Sankt Augustin i Tyskland. Det befatter seg med alle aspekter og faser ved Kina materielle og åndelige kultur, og – som dets kinesiske navn antyder (Huayi xuezhi – vitenskapelig tidsskrift om Kina og tilgrensende land), også med andre asiatiske kulturer særlig med den mongolske og den tibetanske.

Tidsskriftet utkommer årlig, og språkene som benyttes er engelsk, tysk, fransk og kinesisk.