Montessoriskole

(Omdirigert fra «Montessori»)

En montessoriskole er en skole som driver etter montessoripedagogikken, grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori (1870–1952). Pedagogikken ble utviklet gjennom årevis med forskning, utprøving og observasjoner av barns læring.

Barn på en Montessoriskole

Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i barns naturlige utvikling og medfødte trang til å lære. Viktige prinsipper er selvstendighet, livsmestring, bærekraft, og et tilrettelagt og forberedt miljø som møter barnets behov. Skolene har aldersblanding, det vil si at elevene ikke er delt inn i klasser etter årskull, men i aldersblandede grupper med utgangspunkt i det Montessori kalte utviklingstrinn, perioder med bestemte kjennetegn, utviklingsmønstre og behov hos barnet: 0–3, 3–6, 6–12 og 12–18.[1]

Montessoriskoler i Norge rediger

Høsten 2021 er 91 montessoriskoler, 32 av dem med elever på ungdomstrinnet, og 40 montessoribarnehager medlem i Montessori Norge.[2] Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoriskoler og -barnehager, og eier Læreplan for montessoriskolen, en nasjonal læreplan for montessoriskoler godkjent av Utdanningsdirektoratet.[3]

Alle montessoriskoler i Norge er friskoler, og regulert av Friskoleloven. Montessoriskoler i Norge har fått godkjenning til å drive friskole basert på anerkjent pedagogisk retning, og myndighetene krever at minst 50% av undervisningspersonalet ved skolen skal ha både formell undervisningskompetanse og godkjent tilleggskompetanse i montessoripedagogikk.[4]

Montessori Norge er med i Friskolenes kontaktforum sammen med Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL), Kristne Friskolers Forbund (KFF), og Steinerskoleforbundet.

Oslo Montessoriskole er Norges største montessoriskole, og én av landets eldste.

Referanser rediger

  1. ^ «Montessoripedagogikk». montessorinorge.no. Besøkt 17. juni 2021. 
  2. ^ «Om Montessori Norge». montessorinorge.no. Besøkt 17. juni 2021. 
  3. ^ «Alt om Læreplan for montessoriskolen 2020». montessorinorge.no. Besøkt 17. juni 2021. 
  4. ^ «Søke om å starte en friskole». www.udir.no. Arkivert fra originalen 3. juli 2020. Besøkt 17. juni 2021. 

Eksterne lenker rediger