Monsrud leir

Monsrud leir er en nedlagt militærleir i Ski kommune i Akershus. Leiren ble brukt av Artilleriregiment nr. 1. Leiren ble nedlagt i 1996 og alt personell og soldater ble flyttet ut. Kun en vakttropp og et kommandantskap ble igjen. Leiren ble disponert av Heimevernet frem til salget i 2006. Monsrud leir er i dag intakt som den var under Forsvarets eie, men flere bygninger har brent ned de siste årene. Leiren var deler av en større leir, men på grunn av innsparinger og nødvendige kapasiteter ble gjerdet flyttet og de løslatte bygningene ble solgt og revet til fordel for boligområder.