Monomiktisk

En monomiktisk innsjø er en innsjø der vannmassene sirkulerer én gang i året.

Titicacasjøen er en monomiktisk innsjø

Innsjøer der vannet aldri blir varmere enn 4 °C betegnes kalde monomiktiske innsjøer. De er dekket av is store deler av året. Om sommeren øker temperaturen til 4 °C og sirkulasjonen starter. De er vanlige i Arktis og andre kalde områder.

I varme monomiktiske sjøer er vannet varmt og lagdelt om sommeren, men om vinteren synker temperaturen til 4 °C og vannmassene blandes om. Denne typen finnes fra tempererte til tropiske områder.

Kjente monomiktiske innsjøer er Genesaretsjøen, Issyk-Kul, Titicacasjøen og Turkanasjøen.

LitteraturRediger