Molandsveien fører fra Arendal i nordøstlig retning, gjennom bygda Austre Moland. Navnet er av ny dato, tidligere har det gått under navnet Postveien og lenge var den del av Vestlandske hovedvei og Sørlandske hovedvei. Inntil ca. 1982, da Arendal fikk motorveitilknytning på Harebakken, var hele strekningen som her beskrives fra Langsæ til E18.

Molandsveien
Strekning
Data

Skjulstadsvingen i Austre Moland

Molandsveien begynner ved lyskrysset på Langsæ og fører gjennom Torsbudalen til Stølen der den nye motorveien E18 passeres i undergang.

Herfra fortsetter Molandsveien som Fylkesvei 421 gjennom Austre Moland til Arendals kommunegrense ved Haslestad i øst. Veien passerer bl.a. Longum, Dalen, Skjulstad, Brekka, Voje og Haslestad der kommunegrensa er.

Veien fortsetter østover gjennom bygda Holt i Tvedestrand kommune, men skifter ved kommunegrensa navn til Holtveien.