Mobile Riverine Force

Mobile Riverine Force (MRF) var et amfibieforband som ble opprettet under Vietnamkrigen som et samarbeid mellom U.S. Navy og U.S. Army for å kunne operere i de store elve- og myrområdene i Syd-Vietnam.

BakgrunnRediger

På 1960-tallet hadde U.S. Navy ingen erfaring med elvekrigføring. Det var en type operasjoner som marinen ikke hadde utført siden Den amerikanske borgerkrigen. Men ettersom nesten hele den sydlige tredjedelen av Vietnam var gjennomkrysset av elver og kanaler, var det et stort behov for et amfibieforband som kunne kjempe og forflytte seg i den typen terreng. Man tok derfor til seg de franske erfaringene fra Indokinakrigen og begynte å bygge opp en flåtestyrke bestående av små patruljebåter, landingsbåter, torpedobåter, luftputebåter og monitorer. Armeen stilte 9. infanteridivisjons 2. brigade til rådighet. Det drøyet dog til 1968 før man oppnådde full styrke.

KilderRediger