Mo prestegjeld

Mo prestegjeld var et prestegjeld i Indre Helgeland prosti. Prestegjeldet ble utskilt fra Hemnes prestegjeld og omdannet til et eget soknekall ved kongelig resolusjon av 19. april 1843. Prestegjeldets eneste kirke før 1891 var Mo kirke.

Mo kirke

Kongelig resolusjon av 12. august 1880 ga tillatelse til å anlegge en gravplass på gården Nordre Nevernes i Dunderlandsdalen. Ved kongelig resolusjon av 14. november 1891 ble det gitt tillatelse til å bygge et kapell på gården. Nevernes kapell skulle ifølge høyeste resolusjon av 19. juni 1896 ha 13 gudstjenester årlig.

Ved regjeringens resolusjon av 7. juli 1922 ble prestegjeldets navn endret til Nord-Rana. Navneendringen ble imidlertid ikke gjennomført, ettersom Mo fortsatt ble brukt i Norges statskalender.

I 1953 ble Røssvoll kapell bygd.

Ved kongelig resolusjon av 24. april 1964 ble Mo prestegjeld (Nord-Rana sokn) delt i tre: Mo prestegjeld, Nord-Rana prestegjeld og Gruben prestegjeld.

Prestegjeldet ble faset ut i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet.