Mjøsmuseet AS er regionmuseum for vestsida av Mjøsa, Gjøvik og Toten. Museet ble oppretta i 2006, da Toten økomuseum, Gjøvik historiske samlinger og Mjøssamlingene ble slått sammen. Museet har hovedkontor på Kapp Melkefabrikk. Direktør siden 2012 er Arne Julsrud Berg.

Tunet med Amtmandsgården på Stenberg under Stenbergdagene 2014.
Tun ved Eiktunet friluftsmuseum
MjøssamlingeneMinnesund

Museet har flere større anlegg, blant annet friluftsmuseene Eiktunet og Steinberg gård, Gjøvik gård, Mjøssamlingene på Minnesund, og deler av Kapp Melkefabrikk. De har også utstillingene Mjøsas Ark på Kapp Melkefabrikk og Gjøvik Glasværk 1807-1843 på Vitensenteret Innlandet. Museet har arkiv og dokumentasjonssenter på Kapp Melkefabrikk (for Toten) og på Eiktunet (For Gjøvik, Biri, Vardal og Snertingdal).

Opplandsarkivets sekretariat er lagt til museet, i tillegg til bygningsvernrådgiver.

Eksterne lenker

rediger