Alteret på Mizpa pyntet til stedets hundreårsjubileum i 2009.

Mizpa er et kristent stevnested i Follesebygda, og er kulturminnested for Askøy kommune. Stedet ble vigslet 13. juni 1909. Det eies og driftes av forsamlingen på Follese bedehus.

Follese bedehus ble bygd på dugnad, og stod ferdig i 1892. Bedehuset fikk raskt stor aktivitet, og man fikk behov for en større samlingsplass. Om sommeren arrangerte man møtene i friluft, og disse sommermøtene ble ble til storsamlinger som samlet mellom fire og fem tusen mennesker fra Askøy og øyene rundt Hjeltefjorden. Disse stevnene ble kalt «Det Stora Møte».

Området Mizpa ligger på Stølen på Follese, og ble skilt ut og gitt vederlagsfritt til forsamlingen i 1890. Stedet er et naturlig amfi, og ble straks tatt i bruk til friluftsmøtene. 13. juni 1909 ble stedet vigslet og gitt navnet Mizpa. Navnet er hentet fra 1. Mosebok i Bibelen og betyr «vakttårn».

Mizpa er fremdeles i aktiv bruk. «Det Stora Møte» blir avholdt hver sommer, men uten den oppslutningen det hadde i begynnelsen. Stedet ble valgt tilkulturminnested for Askøy kommune i 2000, og ble godkjent som vigselsted av Bjørgvin biskop i 2004. Det blir avholdt gudstjenester i regi av Strusshamn menighet i Den norske kirke Kristi himmelfartsdag, og stedet er bygdens samlingspunkt på 17. mai.

Amfiet har 800 sitteplasser, og blir og brukt til konserter. Før jul brukes også Mizpa til Follese skole sine juleavslutninger.

KilderRediger

  • Jubileumsprogram. Mizpa 100 år, Askøy, 2009.