Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter var et dansk ministerium med ansvar for blant annet boligområder, byfornyelse og saker vedrørende regional- og landdistrikter.

Ministeriet ble opprettet i forbindelse med Regjeringen Thorning-Schmidts tiltreden 3. oktober 2011, og ble avviklet 28. juni 2015. Minister var Carsten Hansen (S).

Ministeriet var organisert i tre avdelinger (Økonomi/HR, Bolig, Land/By). I tillegg var det et ministersekretariat, som tok seg av betjening av ministeren og kommunikasjonsoppgaver.

Som et av få ministerier hadde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ingen etater under seg.

Ministeriet holdt til i indre København i lokaler på Gammel Mønt.

Eksterne lenkerRediger