«Min sang» er et skillingstrykk skrevet av Marie Kristiansen fra Aurdal i Valdres. Hun reiste rundt på slutten av 1800-tallet med skillingsviser basert på sitt eget liv, og de mest kjente er Farvel, min venn og I Aurdal i Valdres. Hun gikk under navnet Valdres-Maria. Marie hadde epilepsi, eller «fallesyken» som den ble kalt, og dermed torde ingen ta henne i fast tjeneste, da de trodde dette var en sinnssykdom. Marie døde bare 53 år gammel, og ligger gravlagt på Ringebu Kirkegård. Første bokstav i hvert av disse versene, danner til slutt navnet til Marie.

Teksten rediger

 1. Min sang jeg vil for alle synge om mitt liv som sorgfullt er
  for det er vel ingen mere som på jorden har meg kjær.
 2. Aurdal er hvor jeg er båren og min barndom rolig svandt
  nu jeg bor i Gudbrandsdalen der var det min sorg opprandt.
 3. Rolig vil jeg sorgen bære hvor i verden jeg mon gå
  men herefter vil jeg ønske at jeg dypt i graven lå
 4. Ingen er her uten moder som kan give meg litt trøst
  og mens jeg var ganske liten sov jeg søtt ved hennes brøst.
 5. Elsket er jeg av min moder og elske vil jeg henne igjen
  tidlig ble vi faderløse, tidlig ble vi uten hjem
 6. Kanskje er det og min skjebne som for meg er stillet så
  at jeg skal syk og sorgfull være og ei mere glede få.
 7. Rart min moder ennu ganger som i hytten lun og trygg
  men hun bliver snart for gammel snart går hun med bøyet rygg.
 8. Ingen mere her på jorden vil meg se og høre til
  når min moder jorden gjemmer da mitt hjerte briste vil.
 9. Sykdom har jeg som er farlig så jeg arbeid ei kan få
  derfor må jeg alltid vandre og i verden ene gå.
 10. Tidlig kom jeg ut i verden og fikk prøve sorg og nød
  hvor jeg kom og sto for døren de meg mange skjellsord bød.
 11. Ingen kan min sorg fornemme som ei sorgen prøvet har
  alle mine meg forlate derfor jeg på vandring tar.
 12. Alltid mon jeg vandrer være rundt omkring fra by til land
  og min vise vil jeg selge til enhver i arbeidsstand.
 13. Når jeg fri fra livets møye og min vandring her tar slutt
  da vil alle som meg hater blive glad for dette bud.
 14. Sangen vil jeg byde alle som den kjøpe vil av meg
  siden kan du den beholde som et minne på din vei.
 15. Efter som at visen ender kun et vers tilbake er,
  kjøp av meg min ringe vise skal du se hva sorgen er.
 16. Nu mitt navn du skal få vite thi det står på visens rand
  Valdres er min kjære hjembygd i vårt skjønne Norges land.

Kilder rediger