Mimikk refererer til minespill (og kroppsspråk) som en person bruker, vanligvis sammen med ord for å uttrykke seg muntlig. I psykologien kalles det den nonverbale delen av kommunikasjon.

Mime er en kunstart innen film og teater/kabaret som uttrykker opplevelser og følelser uten ord. Kjente mimikere er Charlie Chaplin og Marcel Marceau.