Mime

Wikipedia-pekerside

Mime kan referere til:

  • Mime (mytologi), en av jotnene i norrøn mytologi
  • Mime (smed), mytisk dverg i germansk middelalderlitteratur
  • Mime (teater), teatralsk medium for performancekunst
  • MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), meldingsformat for e-postDette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Mime.