Millbank fengsel

tidligere fengsel i London
(Omdirigert fra Millbank Penitentiary)

Millbank fengsel var et stort fengsel i Millbank i City of Westminster, London. Byggingen startet i 1812, og det åpnet i 1816. Millbank var det første moderne fengslet i Storbritannia, og var designet etter Jeremy Benthams panoptikon-konsept, hvor flere fløyer strekker seg ut fra en sentral hall. Fangene hadde individuelle celler.

Millbank fengsel rundt 1820
Dette kartet fra 1867 viser fengslets form og plassering

Millbank ble modell for Pentonville fengsel, som i sin tur ble modell for hele 54 nye fengsler som ble bygget over en kort periode.

Da det ble åpnet var det Londons største fengsel. Fangene var personer som var dømt til transportering som ventet på utreise. Omkring 4 000 fanger var innom fengselet i løpet av et år. De satt normalt omkring tre måneder i Millbank før de ble skipet ut.

Fengslet ble brukt frem til 1886, og det ble revet i 1890. Tate Gallery, nå Tate Britain, ble bygget på deler av eiendommen og åpnet i 1897. En enkelt betongsperre med en bronseplakett er det eneste synlige spor etter fengslet. Den stod ved enden av trappen fangene gikk ned når de skulle gå ombord i skipet som transporterte dem til Australia.