Miljøsatellitt er en kunstig satellitt som overvåker miljøet på Jorden med blant annet multispektrale kameraer, spektrometere og radarer. Miljøsatellitter er kostbare og eies som regel av store, offentlige institusjoner.

En Miljøsatellitt : ERS 2

De viktigste miljøsatellitter som er i bruk i dag:

De fleste miljøsatellitter kretser i solsynkrone polbaner. Kostnadene med å utvikle, bygge, skyte opp og drive avanserte miljøsatellitter kan komme opp i flere hundre millioner dollar eller euro pr stk.

Jordressurssatellitter rediger

Jordressurssatellitter tar multispektrale bilder av Jorden med høyere oppløsning enn miljøsatellittene, men over smalere områder om gangen. Disse dekker gjerne hele Jorden på 2-3 uker.

De viktigste seriene er:

  • Landsat (amerikanske, 7 stk hittil)
  • Spot (franske, 5 stk hittil)
  • IRS (indiske)

Omtrent alle jordressurssatellitter kretser i solsynkrone polbaner.