Militært sjelesorgspersonell

Militært sjelesorgspersonell er en kategori av personell i militærvesenet i flere land. Disse personene har som oppgave å bistå soldaters utøving av religion, for eksempel ved gudstjenester eller feiring av høytider. Bistand i forbindelse med soldaters forhold til døden er også en av sjelesørgernes oppgaver.

Walid Habash, imam og kaptein i U.S. Air Force, forretter under et bønnemøte i Guantanamobukten fangeleir.
En amerikansk feltprest taler til soldater i Irak.

Sjelesorgen kan skje i form av soldaters samtale med sjelesørger, deltagelse/bistand ved begravelser og gjennom gudstjenester.

Den enkelte stats militærvesen kan ha ett eller flere korps av sjelesørgere, der den enkelte sjelesørger kan tilhøre 1 religion/trossamfunn som er ulik den til kolleger. I det norske Forsvaret arbeider sjelesørgerne i Forsvarets tros- og livssynskorps.