En feltprest er en prest som gjør tjeneste i en militær styrke. Feltprestene er militært personale og har offisersrang. Kirkelig sett er de i de fleste land regnet som kapellaner.

Walid Habash, imam og kaptein i U.S. Air Force, forretter under et bønnemøte i Guantanamobukten fangeleir.
En amerikansk feltprest taler til marineinfanterister i Irak.

De fleste kirkesamfunn har feltprester, selv om ikke alle har feltprester som er i tjeneste i fredstid.

I Norge administreres tjenesten av Forsvarets tros- og livssynskorps.

Se også rediger