Mexicodalen

Mexicodalen er et høylandsplatå i det sentrale Mexico. Det er cirka 110 km langt, og 30 km bredt. Det er omgitt av fjellkjeder med vulkaner. Dalen har ikke noe naturlig utløp for vannet som kommer fra fjellene. Derfor forekom det tidligere utallige oversvømmelser. I 1910 ble det bygd en 50 km lang kanal gjennom fjellet som nå fører ut overskuddsvannet fra byen.

Innsjøene i Mexicodalen under den spanske erobringen av Mexico.

I senere tid er det lagd planer for å drenere bort mer vann, kanskje også få bort den dårlige luften i byen.