Metningsdykking

Metningsdykking er en form for dykking hvor dykkeren oppholder seg i lengre perioder på store dyp. Teknologien ble utviklet i første halvdel av 1970-tallet. Denne teknologien ble også tatt i bruk i Nordsjøen på slutten av 1970-tallet. Metningsdykking går ut på at dykkerne som skal arbeide på et aktuelt dyp, blir trykksatt i et kammersystem oppe på overflaten (på et dykkerfartøy eller en rigg eller en plattform) til det aktuelle trykket som tilsvarer dybden hvor dykkeren skal utføre arbeidet. Trykksettingen skjer normalt med heliox som blir tilpasset aktuelt trykk. Kammersystemet består oftest av flere kammer, de er utrustet slik at dykkerne kan leve og bo i dem (spise, sove, vaske seg, dusje, gå på do og andre gjøremål). Ett kammer er utstyrt slik at det kan koples til en dykkerklokke slik at dykkere kan sluses over fra kammer til klokke og andre veien når klokke og kammer er på samme trykk.

En metningsdykker arbeider ved vraket til USS Monitor på 70 meters dyp.

Når dykkerne skal ned i vannet for å gjøre en jobb, går to eller tre over i klokken. Klokken og kammeret isoleres trykkmessig, og klokken settes i sjøen og fires ned til arbeidsdybden. Når trykket utenfor i vannet er det samme som trykket i klokken, kan bunndøren åpnes, og dykkeren eller to dykkere hvis klokken er utrustet for tre kan de gå ut i vannet og ta seg fram til arbeidsstedet. En dykker blir igjen i klokken som reservedykker.

Dykkerne får tilført pustegass fra overflaten, med «backup» i tilfelle noe går galt fra egne gassflasker på klokken. I tillegg er det vanlig at dykkerne bruker varmtvannsdrakter hvor drakten forsynes med temperert vann fra overflaten. Dette gjør at dykkerne kan holde seg termisk komfortable nærmest uavhengig av tid. All forsyning og kontroll av dykket, skjer i en egen dykkekontroll på overflaten. Etter en arbeidsperiode som kan vare dager eller uker, dekomprimeres dykkerne tilbake til overflateforhold – gjerne i et eget kammer – samtidig som nye dykkelag «flytter inn» og fortsetter jobben.

KlokkeløpRediger

Et klokkeløp som er tiden det tar fra klokken forlater kammeret oppe, til det igjen er påkoplet det samme kammeret varer normalt flere timer. Under klokkeløpet kan dykkerne bytte på å jobbe og være stand by.

Etter et klokkeløp, sluses dykkerne som har dykket tilbake til bolig kammeret oppe på overflaten, og klokken kan klargjøres for neste dykkerlag. På denne måten kan flere, som oftest minst tre dykkerlag sørge for at dykkingen foregår døgnet rundt, samtidig som dykkerne får hvile, sove og spise.

KilderRediger