Messegutt

Messegutt var en stilling ombord i et handelsskip fram til ca. 1970-årene. Messeguttens arbeid var å sørge for at de oppsatte måltider for mannskapet ble avviklet i rett tid, samt å holde orden og rent på mannskapsmessen og i pantryet. Dette innebar også henting av mat i byssa, servering, rydding og oppvask.

Det var stort sett førstereisende som ble hyret til stillinger som (bysse-, dekks- og maskingutt).

Tilsvarende fantes salongpiker som hadde lignende funksjon i befalsterritoriet. De var ofte to, og hadde oppgaver som vaskeribetjening og generelt renhold i tillegg. Hyren for disse kunne variere noe, siden rederiene gjerne så stillingene besatt av kvinner over sin «beste alder».

Avlønningssystemet var slik at en gutt fikk ca. 30% av en voksen mannslønn (matroshyre). Dette lønnsnivået kunne også oppnåes som messemann med samme arbeidsmengde.

Med tiden er mange av arbeidsoppgavene ombord endret og mannskapsantallet per skip er redusert. Messeguttens arbeidsoppgaver dekkes i dag på annen måte.