Meridional strøm er et meteorologisk begrep som betyr at den generelle strømmen går i retning nord-sør langs Jordens lengdegradslinjer. Ekstratropiske sykloner er i slike tilfeller ofte kraftige og flytter seg sakte. Lavtrykk med stormstyrke blir dannet i slike strømmønstre, men man kan også få uvanlige temperaturforhold som hete- og kuldebølger alt etter om luftstrømmen går mot ekvator eller mot polene.

Meridionalt strømmønster fra 23. oktober 2003. Legg merke til det kraftige tråget og ryggen i dette høydemønsteret i 500 hPa.

Se også rediger