Mein G'müt ist mir verwirret

«Mein G'müt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart» er en tysk sang med tekst av ukjent opphav fra 1500-tallet og melodi av Hans Leo Haßler, publisert 1601 i hans Lustgarten neuer teutscher Gesäng, Balletti, Gaillarden und Intraden.

Melodien slik den framstår i Haßlers Lustgarten neuer teutscher Gesäng, Balletti, Gaillarden und Intraden. Notebildet ble modernisert i 1887 av Breitkopf & Härtel, blant annet med taktarter og -streker, og halverte noteverdier.

Melodien brukes også i flere andre verk:

 • «Jeg er hos Gud i nåde», salme (nr. 77 i Norsk salmebok), tekst av Hans Nielsen Hauge (1799)
 • «O hode, høyt forhånet», salme (nr. 150), tekst av Arnulf fra Louvain («Salve, caput cruentatum»)
 • «Velt alle dine veier», salme (nr. 460), tekst av Paul Gerhardt («Befiehl du deine Wege», 1653)
 • «La meg for alltid være» («La meg nu din forblive»), salme (nr. 660), tekst av Nikolaus Selnecker («Laß mich Dein sein und bleiben», 1572)
 • «Her møtes alle veie på gravens bratte rand», salme (nr. 826), tekst av N. F. S. Grundtvig (1824)
 • «Ein båt i stormen duva», hymne, tekst av Elias Blix (1891; også salme, men da med annen melodi)[2]
 • «Er Gud for meg, så trede (Nu hjertelig jeg lenges)», hymne (også salme med annen melodi), tekst av Paul Gerhardt[3]

ReferanserRediger

 1. ^ «Befiehl du deine Wege», Bach Cantatas Website (konsultert 14.4.2011), http://bach-cantatas.com/CM/Befiehl-du-deine-Wege.htm
 2. ^ Tobias Salmelid (red.), Lundes sang- og salmeleksikon: bakgrunnen for sangskattene fra kirke og bedehus (Lunde Forlag, Oslo 1997, ISBN 82-520-4425-5): s. 95, 160, 197, 241 & 307, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010060103039
 3. ^ Melodiboken (Lunde Forlag, Oslo 1974): s. 173
 4. ^ Manfred Helfert, «Because All Men Are Brothers», Folk Archive (History in Song) (konsultert 14.4.2011), http://folkarchive.de/because.html

Eksterne lenkerRediger