Meierist er en yrkesttittel for fagarbeidere i meierier. I dagens moderne produksjon, består arbeidet i å overvåke produksjonsprosessene. Meieristen har ansvar for fremstilling av et bredt produktspekter, alle med melk som råvare. Produktene er svært ulike med hensyn til fremstillingsmetoder og sammensetning. Mange er ømfintlige ferskvarer med kort holdbarhetstid underlagt strenge krav til bearbeidelse og kjøling. Meieristen må ha innsikt i hygiene og kunne ta avgjørelser basert på teknologisk innsikt. Videre er det nødvendig med kunnskap om kvaliltetssikring og arbeidsledelse. I tillegg til ansatte ved større meierier, har det de siste årene også en rekke småskalprodusenter, først og fremst i ostemarkedet, tatt utdannelse som meierister.

Blant de viktige fagene under utdannelsen er mikrobiologi, kjemi, produksjonsteknologi, ulike laboratorieøvelser, hygiene samt praktiske øvelser. Videre kan fag som ledelse, økonomi og markedsføring inngå dersom en elev ønsker å ta mesterbrev.

Tidligere ble meierister (og meiersker) utdannet ved meieriskoler.