Mehamn radio

tidligere kystradiostasjon i Norge

Mehamn radio (LFM) var en kystradiostasjon i Mehamn som førte radioekspedisjon på mellombølge-telefoni frem til 1969 da trafikken ble fjernstyrt fra Vardø radio. Stasjonen var en ren telefonistasjon uten telegrafi underlagt telegrafstasjonen og rikstelefontjenesten.

Se ogsåRediger