Mediterranean Expeditionary Force

Mediterranean Expeditionary Force (MEF) var del av den britiske hæren under første verdenskrig og kommanderte alle allierte styrker ved slaget ved Gallipoli og Makedoniafronten. Dette inkluderte også marineoperasjonene i ved Dardanellene før landgangen ved Gallipoli. Styrken ble dannet i mars 1915 og var opprinnelig ledet av Ian Hamilton inntil han ble avsatt som følge av Gallipoli. William Birdwood, kommandøren for Australian and New Zealand Army Corps overtok så ledelsen i en kort tid før Charles Munro.

I begynnelsen var betegnelsen Mediterranean Expeditionary Force kun brukt om de allierte styrkene ved Gallipoli. Men etter at Makedoniafronten ble åpnet i oktober 1915 ble styrkene ved Gallipoli kjent som Dardanelles Army. Etter tilbaketrekingen fra Gallipoli i januar 1916 lå MEFs hovedkvarter i Egypt, siden ansvarsområdet også innebar forsvaret av Suezkanalen. Som følge av økt betydning av Sinaifronten ble denne delen skilt ut som Egyptian Expeditionary Force i mars 1916.